How your ‘thank you’ emails are polluting the planet

If each adult sent one less email a day, Britain could reduce its carbon output by 16,433 tonnes – equal to more than 81,000 flights from London to Madrid, the study found.
OVO Energy has created software to identify when a user has sent a potentially unnecessary email and prompt them to be more thoughtful.

The study found 49% of Britons frequently sent emails to colleagues within talking distance. Despite the country’s penchant for politeness, 71% of Britons said they wouldn’t mind not receiving a ‘thank you’ email if it helped the environment.

For more: link
                          Email-et falenderuese po ndotin planetin

Nëse çdo i rritur do të dërgonte një email më pak në ditë, Britania e Madhe mund të zvogëlonte prodhimin e karbonit me 16.433 ton. Sipas studimit të OVO Energy kjo shifër është e barabartë me më shumë se 81,000 fluturime nga Londra për në Madrid.
OVO Energy ka krijuar një softuer për të identifikuar kur një përdorues ka dërguar një email potencialisht të panevojshëm dhe i bën që ata të rimendojnë dërgimin e këtij email-i.
Studimi zbuloi se 49% e britanikëve u dërgojnë një email edhe kolegëve në një distancë të shkurtër. Megjithë dëshirën e vendit për mirësjellje, 71% e britanikëve thanë se nuk do e kishin problem të mos merrnin një email falenderues nëse ndihmon mjedisin.