Arsimi

Arsimi është konsideruar tradicionalisht një aset i rëndësishëm në shoqërinë shqiptare.Gjatë pandemisë, arsimi gjithashtu ndryshoi në mënyrë drastike me të gjitha institucionet dhe shkollat ​​që hynë në internet dhe ofronin mësim në distancë. Ne kemi mbështetur shkollat ​​ndërkombëtare dhe qendrat e trajnimit me aktivitetet e tyre promovuese dhe lançuese.

Për të parë disa nga punët në këtë sektor shihni portofolin