Shëndetësia

Kujdesi shëndetësor ka qenë gjithmonë një sektor i rëndësishëm, veçanërisht tani me situatat pandemike njerëzit janë më të interesuar për shëndetin e tyre dhe bizneset në këtë fushë janë më të gatshme të rrisin ofertën e tyre online dhe të ndërveprojnë me pacientët e tyre. Portofoli ynë përfshin: klinikat e syve, klinikat dentare, spitale veterinare, klinikat  kozmetike dhe ato të kujdesit të lëkurës.

Për të parë disa nga punët në këtë sektor shihni portofolin