Manderina Promotions firmosi sot një marrëveshje me Agjencinë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA) për mbështetjen e sipërmarrjeve të reja Start-up. Ky fond subvencionon financiarisht sipërmarrjet e krijuara rishtas, që kanë mbi një vit në treg. Manderina Promotions, një agjenci e re marketingu dhe PR në Tiranë, është ndër fituesit e  parë këtij fondi. Qëllimi i financimit synon përmirësimin e kushteve operuese të bizneseve të reja me synim krijimin e bazave për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

Manderina Promotions signed today a grant agreement with the Albanian Investment Development Agency. The grant supports start-up businesses in Albania, and applies to registered businesses with almost one year in operation. Manderina Promotions, a Digital Marketing and PR Agency in Tirana is one of the  first winners of this grant. The startup fund aims to support new businesses to improve their working conditions, thus creating a more sustainable growth and helping new businesses to create new jobs.