Kompania “Manderina Promotions” u nderua me Çmimin e Inovacionit ne Konkursin ‘Risi Turistike” per rajonin e Gjirokastrës, që u zhvillua më 26 shkurt në këtë qytet.

Ky çmim prestigjoz iu dha kompanisë sonë për idenë e Brandimit dhe Promovimit online të Gjirokastrës si destinacion turistik, permes ngritjes së një portali turistik dhe përditësimit me informacion të gjithë kanaleve të komunikimit të lidhura me këtë portal. Synimi është t’i drejtohemi turistëve të huaj dhe vendas me lajme, foto, blogje përse duhet ata ta vizitojnë qytetin e Gjirokastrës. Gjrokastra duhet promovuar si destinacion turistik për vetë vlerat si trashëgimi botërore e UNESCO-s por dhe për shumë karakstreistika te tjera të punimeve artizanale, gatimeve tradicionale, muzikes popullore etj, dhe për të gjitha këto nevojitet një strategji e mirëfilltë brandimi dhe marketingu destinacioni.

Konkursi Risi Turistike u zhvillua nga Ministria e Ekonomisë, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Agjencia e Zhvillimit të Investimeve AIDA dhe Industria e turizmit shqiptar me mbështetjen e Projektit Risi Albania.

Në këtë konkurs u sollën produkte të reja turistike që synojnë t’i shtojnë vlerë turizmit në rajonin e Gjirokastrës.

Manderina Promotions falenderon jurinë e Konkursit për përzgjedhjen e idesë së saj si një ndër projektet fituese që do te zbatohen në rajonin e Gjirokastrës, dhe uron për një bashkërendim të gjithë projekteve për të promovuar së bashku Gjirokastrën.

**

Manderina Promotions received Risi Turistike Award for Innovation

Alma Gerxhani presenting the Branding Gjirokastra project

Manderina Promotions, a PR and digital Marketing Company based in Tirana, is the winner of Innovation Award at “Risi Turistike” Competition for Gjirokastra region, held on February 26th 2016.

This prestigious award is given Manderina for the idea on Branding and Promoting Gjirokastra as a Touristic destination, through building a tourism portal highlighting all the values of Gjirokastra. th3e project aims to put in place a marketing strategy and promotions feeding it with news, photos, video and blogs about the city. The aim is to attract tourists to visit Gjirokastra, and to extend their stay. Gjirokastra is a World UNESCO Heritage site and yet has not generated the interest it should among tourists, who usually spend only some hours or up to one day in the city.

Risi Turistike Competition was organized by the Ministry of Economy, Tourism, Trade and Entrepreneurship (METTE), Albanian Investment Development Agency (AIDA) and the Albanian Tourism Industry, with the support of RisiAlbania Project for the Gjirokastra region in order to foster the development on new touristic products.

Manderina Promotions thank the jury of this competition for selecting our idea among 6 other winners, and hope to work with all stakeholders to better promote the Gjirokastra as a must see destination in Albania.