A good news comes for all startups and small businesses in Albania, whose annual turnover is between 0 – 5.000.000 Albanian lek, (about 36 000 euro). They will pay no taxes at all from 1 January 2016. The Prime Minister of Albania Edi Rama in a press conference said: “All businesses that have an annual turnover no more than 5 000 000 lek, in a fiscal year, will not pay any tax”. This will be a great help for small business to bust their activities and to hire people. The great measure of Albanian Government will offer a favorable environment for small enterprises and startups in Albania to make them competitive in the region, while creating new jobs.
Minister of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship Arben Ahmetaj said in a interview that about 83 000 business will profit for the new measure for tax free.


**
Jo taksa për start-ups dhe biznesin e vogel

Një lajm i mirë vjen për gjithë bizneset e reja (start-up) dhe bizneset e vogla me xhiro vjetore nga 0 deri në 5 milione lekë (te reja). Taksat për këto biznese qe nga 1 janari i 2016 do jenë zero. Kryeministri i vendit z Edi Rama në një konferencë për shtyp u shpreh se gjithë bizneset me xhiro vjetore jo më shumë se 5 milionë lekë, nuk do paguajnë asnjë taksë. Kjo do jetë një ndihmë e madhe për bizneset e vogla dhe startup që të rrisin aktivitetet e tyre dhe të punësojnë njerëz.

Kjo masë do ofrojë një mjedis të favorshëm për bizneset e vogla në Shqipëri duke i bërë ata konkurues në rajon, ndërsa krijojnë dhe vende të reja pune.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, tregtisë dhe sipërmarrjes z. Arben Ahmetaj deklaroi në një intervistë se nga kjo masë do të përfitojë 83 mijë biznese.