Manderina Promotions përmbylli me sukses projektin me Biznes Albania

Kompania “Manderina Promotions” përmbylli me sukses projektin me Biznes Albania: “Marketingu si një mundësi rritje për agropërpunuesit dhe ofruesit e shërbimeve”. Projekti qe kishte në fokus të tij konsulencën mbi planin e diagnostikimit dhe qasjen ndaj...