Në betejën e vazhdueshme ndërmjet Instagramit dhe Snapchat, paratë janë ato vendosin rezultatin dhe fituesin. Dhe siç duket shifrat e fundit tregojnë se bizneset duket se pëlqejnë më shumë Instagramin.
Snapchat numëron më shumë si 150 milion përdorues aktivë. Rivali i tij kryesor, Instagram, ka mbi 400 milionë prej tyre. Por kjo nuk është kërcënimi i vetëm për “fantazmën e bardhë”.
 Sipas studimeve të fundit të kryera nga RBC Capital Markets, në partneritet me revistën Ad Age, bizneset janë më pak të motivuar për të investuar në Snapchat se në Instagram. 65% nga 1.600 specialistë marketingu të anketuar kanë deklaruar se kanë qenë më të interesuar për të bërë reklama në Instagram, ndërsa më pak se 40% do të konsideroni të investonin për reklamë në Snapchat.
Shqetësimet e specialistëve të marketingut për Snapchat janë gjithmonë të njëjta: mungesa e ROI( return on investment) , nuk ka të dhëna analizuese, dhe rënie angazhimi nga përdoruesit. Dhe kompania e Snapchat nuk ka qenë në gjendje për të trajtuar këto probleme deri më tani. 
Në anën tjetër, Facebook që ka në pronësi Instagram,i ka kuptuar shpejtë të mirat e lidhjes së tij me Facebook Ads Menaxher; dhe rëndësinë e matjeve të statistikave për specialistët e marketingut. Këto janë arsyet kryesore që Snapchat nuk është kompania më e sukseshme ashtu siç pritej.
65% e bizneseve reklamojnë më shumë në Instagram. Më pak se 40% investojnë për reklamat në Snapchat.

Burimi: We Are Social Media (https://wersm.com