Synoia Albania - lançim produkti

Synoia Albania – hedhja në treg e produktik kozmetik WishPro në Shqipëri

Klinika kozmetike SynoiaAlbania donte të fuste një produkt të ri kozmetik në Shqipëri.

Synoia Albania është distributori zyrtar ipajisjes estetike WISHPro dhe kapsulave të trajtimit. Klinika e bukurisëdëshironte të hynte në tregun shqiptar dhe të organizonte një event lançimi përproduktin.

Promovimi derë më derë

Manderina ndërmori një fushatë dhe ndërtoinjë bazë të dhënash për takimet B2B në emër të Synoia me qëllim prezantimin eproduktit të ri revolucionar në sallonet e bukurisë, spa dhe klinikat e tjerashëndetësore në Shqipëri. Ne ndërtuam bazën e të dhënave, prezantuam produktindhe caktuam takime për përfaqësuesit e Synoias.

Dizajni

Ne hartuam një fushatë promovuese me emailmarketing,dërguam një ftesë dhe një newsletter që e shpërndamë atë në të gjithakontaktet.

U dizenjua dhe nje Roll-up baner për eventin.


Organizimi i Eventit

Eventi  u organizua në një hotel qendror në Tiranë. Ne e përshtatëm dhomën me të gjitha materialet promovuese. Ishte një event miqësor me audiencën e synuar B2B te Synoia Albania, e cila përfshinte prezantimin e produktit si dhe demonstrim live me pjesëmarrësit. Ngjarja shkoi shumë mirë dhe gjeneroi kërkesë dhe kontrata të shitjeve.

Postimet e fundit