Projekt BE-UNESCO, promovimi i Liqenit të Ohrit


Manderinaishte kontraktuar nga UNESCO për projektin 3-vjeçar "Promovimi i Liqenittë Ohrit"

Ky ishte njëprojekt i financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri dhe Ministria e Mjedisit.Qëllimi i projektit ishte që pala shqiptare e Liqenit të Ohrit të bëhej pjesë eTrashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Qëllimi u arrit në vitin 2019.

Çfarëbëri Manderina për këtë projekt:

  • ·    Përgatitja e një gazetemujore në tre gjuhë: anglisht, shqip dhe maqedonisht
  • ·    Shkrimi i artikujve unikëpër rajonin e Liqenit të Ohrit, intervistë me vendasit dhe aktorë nga të dyjapjesët: Shqipëria dhe Maqedonia
  • ·    Organizimi i konkursit fotografiknë media sociale: "#OurLakeOhrid" u prodhua një album me fotot më tëmira të këtij konkursi
  • ·    Designof banners, brochures, flyers etc
  • ·     Sigurimi i logjistikës përseminare

World Heritage Center: Natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region

Postimet e fundit