E dimë që biznesi juaj ka kaluar një kohë të vështirë gjatë COVID-19. Por kur prek fundin, mënyra më e mirë është të ngrihesh lart. Të gjithë mësuam diçka të re. Mësuam që nuk mund t'i vëmë të gjitha vezët në një shportë, por të diversifikojmë burimet e të ardhurave, mësuam të punojmë online, të kualifikohemi më shumë. 

Sot, më shumë se kurrë është koha që biznesi juaj të jete online. 

Our Services

Manderina Promotions is a digital marketing company in Tirana. We help businesses build their image and online sales channels!

Build Modern Website

Do not settle for social channels facebook or instagram, you need to build a website. Customers can see who you are, your experience, your offices, can choose the products and services they want. On social media your posts get lost among many others, and the website is the face of your business. Manderina Promotions helps you build an information website or online store:

Get an offer for:

  • Simple Website
  • Ecommerce Website

Ads on Google / Facebook

Even if you have a website or social network with a lot of followers, to reach a larger audience, businesses need to invest in marketing campaigns on Google Facebook and Instagram. They can help you increase your followers and sell more. Manderina Promotions has undertaken many successful online campaigns for clients and projects and has reached hundreds of thousands of clicks.

Get an offer for:

  • Maintenance Facebook / instagram
  • Ads on Google / Facebook / Instagram

Latest Posts